e.state AB e.state
Kontakta oss picture
shadow
Seperator
Vår kompetens
Seperator
Tjänster
Seperator
  Kunder, referenser Kunder, referenser
Seperator
Branschinformation
Seperator
Kunder, referenser
     

Kunder, referenser

Vår kompetens

Privat fastighetsägare

Uppdrag:


Resultat:

Framtagande och etablering av affärsmodell för öppet nät med ägande av de egna fastighetsnätens passiva och aktiva utrustning.

Trots hård konkurrens från huvudsakligen DSL ger investeringen idag en positiv avkastning se; www.platzer.se

 
e.state

Kommunala fastighetsbolag

Uppdrag:

  1. Samordning av Sveriges största upphandling av kabelTV-tjänster.
  2. Initiativ till samverkan mellan kommunala fastighetsbolag i Sthlm och Ggb avseende gemensam affärsmodell för öppna nät.
Resultat:
  1. Kraftig sänkning av pris utan inskränkningar i vare sig TV-utbud eller tjänster som IP-telefoni och Inet-access.
  2. Genomförande av upphandling av infrastruktur och kommunikationsoperatör avseende etapp-1(6000 lgh) i Gbg.
e.state

Kommunikationsoperatör

Uppdrag:

Resultat:

Vidareutveckling av avtalsmodeller.

Adressering av nya marknadssegment.

e.state

Private Equity bolag

Uppdrag:


Resultat:

Analys av möjlighet till konsolidering av kommunikationsoperatörer samt genomlysning av aktörer och marknad.

Beställaren positiv till att agera så snart volymtillväxt givit för beställaren kritisk massa.

 
e.state

Kommun

Uppdrag:Resultat:

Analys av förutsättningar för anläggande av öppet kommuntäckande nät samt därefter framtagande av underlag för, och upphandling av, infrastruktur, operatörsskap och tjänster.

Drygt 90% av kommunens innevånare nås idag av ett öppet och konkurrensneutralt fiberbaserat nät via en kombination av fastighets-lan, Wlan och xDSL, se www.svalov.net

 
Seperator
Copyright 2007 e.state AB   e.state ab, G:a Tuvevägen 23, 41705 Göteborg. Telefon: 031-23 05 80